Meranie a odtienenie radónu

INGES, spol. s r.o.

INGES, spol. s r.o.

Prodej a servis mobilních drtičů a třídičů kanadsko-irské firmy McCloskey Intl. Ltd. Prodej a servis použitých mobilních drtičů a třídičů britské firmy EXTEC Screens & Crushers Ltd. Prodej a servis přívěsných silničních a zemědělských podvalníků irské ...

366 kmČeská republika Praha 5 - Stodůlky, Archeologická 2636/3

OTVORENÉ (Zatvára v 18:00)

Ing. Radomír Matějka

Provádění geologických prací. Inženýrská geologie a měření radonu. Geotechnika. Statická zatěžovací deska.

HIG geologická služba, spol. s r.o.

HIG geologická služba, spol. s r.o.

Nosnou činností společnosti je stavebně-geologický a hydrogeologický průzkum, měření plání a násypů, hydrogeologický průzkum vod, zemin a sesuvných území. Rovněž provádíme průzkum pro vodní stavby, průzkum ochranných hrází a poldrů. Ochrana podzemních vod, ...

GL Radon Monitoring

Nabízíme měření radonového indexu pozemku a interiérů.

OTVORENÉ (Zatvára v 18:00)

GEOTOP ROSA s.r.o.

GEOTOP ROSA s.r.o.

Nabízíme geodetické práce v katastru nemovitostí, geometrické plány, inženýrskou geodézii, vyhledávání podzemních sítí, termovize, stanovení radonového indexu pozemku, vypracování protokolu EBU, snímkování dronem, vytyčení pozemků, vytyčení staveb, ...

OTVORENÉ (Zatvára v 19:30)

Ekosoma, s.r.o.

Měření radonu ve všech kategoriích, projektování, nabídka protiradonových úprav ve stavbách i na zdrojích vody. Poradenský servis a odborná supervize.

Petr Kupka - RadonStop

Petr Kupka - RadonStop

Měření radonu v pozemcích a stavbách, pro účely stavebního povolení a kolaudace s výsledným protokolem. Operativní vyhotovení výsledků měření radonu i u větší měřících celků. Zpracujeme a navrhneme účinné protiradonového opatření. Geopatogenní zóny.

OTVORENÉ (Zatvára v 21:00)

APLGEO

APLGEO

Stanovení radonového indexu pozemku před stavbou objektů a měření objemové aktivity radonu v objektech pro účely kolaudace, před rekonstrukcí či nástavbou.

OTVORENÉ (nonstop)

ARCHGEO, s.r.o.

Měření objemové aktivity radonu pro stavební povolení a kolaudaci. Nabízíme digitalizaci map či přípravu dat pro mapové servery.

Jiří Hrubý, Ph.D. - AGS

Provádíme měření radonu.

203 kmČeská republika Boskovice, Plačková 19

OTVORENÉ (Zatvára v 19:00)

Ing. Lumír Vávra

Provádíme měření radonu pro stavební a kolaudační řízení na pozemcích a v objektech.

Ing. Jan Surý, RADTEST

Měření radonu, poradenství radioaktivita, protiradonová opatření.

Martin Langer

Provádím stanovení radonového indexu pozemku.

GEORADONTEST

Měření radonu – radonový index pozemku, inženýrsko-geologický průzkum, geotechnika – stabilitní výpočty, návrh pažící konstrukce, polní a laboratorní zkoušky, statická zatěžovací zkouška.

RNDr. Pavel Krátký

Nabídka komplexního řešení radonové problematiky, měření radonu na pozemcích a ve stavbách.

Proton Plus, spol. s r.o.

Proton Plus, spol. s r.o.

Provádění měření radonu stavebních parcel a v objektech. Provedení ozdravných protiradonových opatření včetně poradenství.

RNDr. Tomáš Rössler Ph.D.

Provádíme měření radonu na pozemcích a v objektech. Nabízíme konzultace a poradenství v radonové problematice. Navrhujeme izolace proti radonu.

Petr Surý

Nabídka měření radonu na stavebních pozemcích a v objektech. Poskytování poradenství v oblasti protiradonového opatření.

Ing. Robert Kulík pobočka Jistebník

Ing. Robert Kulík pobočka Jistebník

Provádění měření radonu pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Stanovení radonového indexu pozemku.

Ing. Ivan Doležal Radkontrol

Provádí měření radonu na pozemcích a ve stavbách. Překlady z angličtiny a do angličtiny.

199 kmČeská republika Ostrava, Milana Fialy 245/2