Združenia pre rodinu a starostlivosť o deti • okr. Nové Zámky a okolie

OZ Family Friends

Občianske združenie spájajúce rodiny a deti vo voľnom čase. Organizovanie denných táborov, výletov pre rodiny. Prenájom apartmánov, spoločenskej miestnosti na rodinné oslavy.

77 kmBratislava - Čunovo, Hraničiarska 34

KLUBÍK Břeclav - Centrum pro rodinu

Provoz rodinného a mateřského centra. Vzdělávání a sdružování rodin s dětmi. Pořádání akcí pro rodiny s dětmi, mládež, veřejnost.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 10:00)

Spolek Pěstoun

Naší hlavní činností je doprovázení pěstounských rodin, které poskytujeme na základě pověření Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Středisko rané péče SPRP Brno

Provoz poradenského centra pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku. Nabídka terénních služeb.

Asociace center pro rodinu

Sdružujeme fyzické a právnické osoby v oblasti rodinné, manželské a dětské sociální problematiky, rodinné politiky i života.

Národní centrum pro rodinu

Péče o rodinný život a podpora implementace zahraničních zkušeností v oblasti rodinné politiky.

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči

Nabízíme volnočasové, vzdělávací a poradenské programy, také podporu v obtížných životních situacích se zaměřením pro děti, dospívající, snoubence, rodiče, ženy, úplné i neúplné rodiny, seniory a odbornou veřejnost.

Open Family, o.p.s.

Nabídka odborných služeb a psychologického poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.

Občanské sdružení Niť Ariadnina - pro lidi, kteří se nachází v těžké životní situaci nebo jsou ohrožení sociální exkluzí

Nabízíme komplexní služby pro rodinu, základní sociální poradenství, péči o seniory, hlídání dětí a úklidy domácností.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s.

Pomáhá malým dětem s adaptací do kolektivu vrstevníků a maminkám na rodičovské dovolené, které se často ocitají v izolaci. Přednáškami a besedami usnadňuje maminkám výchovu i péči o potomky. Připravuje také mnoho aktivit i mimo prostory centra pro širokou …

135 kmČeská republika Dubňany, Nádražní 1690

Domov pro matky s dětmi - Zvonek

Nabídka podpory a pomoci matkám s dětmi do 5 let, které se ocitly v nepříznivé situaci či ve ztrátě bydlení.

Občanské sdružení Sluníčko dětem z.s.

Občanské sdružení nabízí volnočasové aktivity a vzdělávání. Provozujeme mikrojesle, kde přijímáme děti od 6 měsíců do 4 let. Jedná se o pravidelnou péči v kolektivu maximálně 4 dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu, 9 hodin denně.

Genea - sdružení pro rodinu

Genea - sdružení pro rodinu

Budování vztahů v rodině. Cílem je pomoc a péče při budování mezilidských vztahů.

Občanské sdružení Chocholík - Klub rodičů v Kunštátě

Poskytujeme podporu a službu rodinám, zejména pak rodičům na mateřské a rodičovské dovolené a jejich dětem.

Akropolis, o.s.

Pořádání kurzů, seminářů a přednášek pro dospělé, děti a rodinu. Nabídka poradenství a vzdělávání. Zprostředkování společných aktivit rodičů s dětmi jako jsou příměstké tábory s organizovaným programem.

Břestecký klub maminek o.s.

Provozujeme sdružení maminek a dětí předškolního věku. Pořádáme setkávání maminek na mateřské a malých dětí.

Centrum svaté Sáry

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti.

ZATVORENÉ (Otvára v St 08:00)

Děti patří domů, o.s.

Cílem sdružení je snížení počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech, ochrana práv, zájmů a potřeb dětí. Zajišťujeme poradenství pro náhradní rodiny, rodiče, pěstouny a žadatele o NRP. Organizujeme pobyty pro děti a mládež s cílem rozvíjet jejich …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Mikrojesle Brumov-Bylnice

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.

Středisko rané péče Educo Zlín o.s.

Poskytování terénních sociálních služeb rodinám s dětmi se zdravotním postižením v raném věku. Zajištění odborné pomoci a podpory.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež

Nabídka programů prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

Dětem, obecně prospěšná společnost

Podpora dětí z dětských domovů. Cílem společnosti je předat co nejvíce informací o životě, potřebách a snech dětí z dětských domovů. Pořádání různých akcí a soutěží.

Centrum pro rodinu Zlín z. s.

Centrum pro rodinu Zlín z. s.

Nabídka poradenských služeb a aktivit pro rodiny a děti.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Kiwanis Club Young Professionals Prostějov, o.s.

Realizace projektů ve prospěch dětí a mládeže se zaměřením na děti z pěstounských rodin, dětských domovů a také středních škol na Prostějovsku.

Občanské sdružení Romodrom

Nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 13:00)

Charita Holešov

Domácí zdravotní péče. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pastorační a dobrovolnická služba. Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s.

Provoz centra pro rodinu a děti. Zajišťujeme podporu zdravého fungování rodin, pomoc rodinám neúplným, konzultace psychologa a jiných odborníků v obtížných životních situacích, vzdělávací programy, přednášky a kurzy pro rodiče, děti i mládež. Poskytujeme …

173 kmČeská republika Přerov - Město, Bartošova 1660/16

Help me - I help you

Provozujeme neziskovou instituci sloužící domácnostem. Provozujeme občanskou poradnu a poskytujeme psychologické poradenství.

Šťastný úsměv

Šťastný úsměv

Provozujeme sdružení pro rodiny, ve kterých se narodilo dítě s rozštěpem obličeje. Snažíme se o zlepšení informovanosti rodičů i pacientů samotných o průběhu a podmínkách léčby.

Středisko rané péče SPRP Olomouc

Provoz poradenského centra pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku. Poskytování sociálně aktivizačních služeb.

MEDUŇKA 2000

Provoz sdružení na podporu rodin a osob v péči o seniory stižené stařeckou demencí.

Centrum pro rodinu Ráj o.s.

Kulturní a duchovní obnova společnosti, pomoc při hledání trvalých životních hodnot a podpora vztahů v rodinách. Provoz mateřského centra.

Středisko Khamoro pro etnické menšiny

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. Včasná příprava dětí předškolního věku z …

Centrum pro rodinný život

Nabídka programů pro rodiny. Zajištění pobytů, duchovní obnovy a přednášek pro manžele, rozvedené a osamělé rodiče, mládež i seniory.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 11:00)

Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky

Nabídka podpory a služeb dívkám, ženám a partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Charita Nový Jičín

Charita Nový Jičín

Charitní dům Matky Terezy. Noclehárna. Charitní šatník. Charitní nábytek Půjčovna kompenzačních pomůcek. Klub rukodělných prací. Rodinný klub Hnízdo. Azylový dům

181 kmČeská republika Nový Jičín, Dolní brána 57

ZATVORENÉ (Otvára v Po 10:00)

Academia Via Familia o.s.

Provozování sdružení na podporu dětí, mládeže a rodiny. Pořádáme společenské a kulturní akce či tábory a poskytujeme poradenství.

Mgr. Olga Večeřová

Nabízím poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí a rehabilitace zaměřené především na dětské pacienty. Poskytuji služby rodičům dětí s neurologickým onemocněním a pořádám přednášky. Specializuji se na terapii pomocí Bobath konceptu.

DROM, romské středisko

Zabýváme se poskytováním sociálních služeb a napomáhání zlepšování životní situace osobám ohroženým sociálním vyloučením. Nabízíme poradenství, pomoc s vyplněním formulářů, jednání v zájmu klienta, doprovod na úřad nebo zaměstnání, zaškolování a zaučování.

ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. je v Olomouckém kraji organizací, jež všestranně podporuje náhradní rodinnou péči a snaží se o posílení institutu rodiny v české společnosti. Hlavní činností sdružení je podpora a doprovázení …

OLiVy z. s.

Rodinné centrum OLIVY nabízí aktivity pro rodiče s dětmi, přednášky, kurzy, semináře, besedy, sdílecí skupiny. Aktivity pro rodiny s aspergerovým syndromem.Rádi Vás přivítáme v příjemném prostředí v centru města Olomouce.

9. Přední hlídka Royal Rangers v ČR

Jsme mezinárodní křesťanská organizace pro děti a mládež školního věku. Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově a rozvoji ve …

ZATVORENÉ (Otvára v Št 16:00)