Vedecko-technické spolky • okr. Nové Zámky a okolie

Klub přátel lokálek

Hájíme veřejný zájem ve věci drah, organizujeme jízdy zvláštních vlaků.

132 kmČeská republika Břeclav, sídl. Dukelských hrdinů 2590/3

OTVORENÉ (nonstop)

Spektroskopická společnost Jana Marcia Marci

Sdružování vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie.

ZATVORENÉ (Otvára v Út 10:00)

Československá biologická společnost

Vědecká společnost při ČAV podporuje rozvoj biologických věd, podněcuje vědeckou a vědecko-popularizační činnost a uplatnění poznatků v praxi.

Metodické centrum moderní architektury

Metodické centrum moderní architektury

Provozujeme metodické centrum se zaměřením na odborně-badatelskou, vzdělávací a poradenskou činnost dotýkající se problematiky obnovy památek architektury 20. století. Centrum je místem konání odborných aktivit, konferencí, výstav a seminářů. K dispozici je …

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Pořádání a zajišťování odborně vzdělávacích akcí v oboru elektronických komunikací jakož i oborech souvisejících.

Společnost pro studium proměnných hvězd - B.R.N.O.

Dobrovolné sdružení profesionálních i amatérských zájemců o problematiku proměnných hvězd a příbuzných oborů astronomie.

Zahradní železnice Brno

Zahradní železnice Brno

Zahradní železnice - dráha pod Mniší horou v - Brně Bystrci s vozidly úzkokolejných železnic. Na stránkách je uvedena také provozní doba, řád a fotogalerie s velkými předlohami.

5619 kmČeská republika, Brno - Bystrc

Inovace v dopravě, o.s.

Naše sdružení podporuje zavádění inovací do dopravy a podnikání v oblasti rozvoje nových technologií. Spolupracujeme s orgány státní správy.

Amatérská prohlídka oblohy

Sdružování lidí, jež spojuje pozorování noční oblohy.

184 kmČeská republika Brno - Královo Pole, Kubešova 2626/8

Česká národní větev Světové drůbežnické společnosti

Provoz sdružení vytvářející informační fórum pro vědeckou a odbornou veřejnost v oblasti drůbežnictví.

Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Sdružujeme vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky a instituce v oborech filmu, videa, optiky, fotografie a multimediální techniky.

Elektrotechnické živnostenské společenstvo

Sdružujeme na základě dobrovolnosti podnikatele pracující v oboru elektro. Podpora zvyšování kvalifikace a vzdělávání svých členů.

Klub přátel kolejových vozidel

Renovace a provoz historických kolejových vozidel se zaměřením na lokomotivy určené pro průmyslové účely.

Mezinárodní asociace revizních techniků ČR

Podpora činnosti revizních techniků. Ochrana občanů investorů, fyzických a právnických osob. Zprostředkování a udržování styků na mezinárodní úrovni.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Česká speleologická společnost ZO 6 - 28 Babická speleologická skupina

Provoz sdružení zabývajícího se historií, popisem a dokumentací jeskyní. Hlavní činností je speleologický průzkum.

Kolejová o.s.

Spolek sdružuje zájemce o věci spojené s železnicí a o záchranu památek s dráhou spojených. Výjezdy na železniční akce u nás i v zahraničí.

Aeroklub Prostějov Stichovice o.s.

Sdružujeme členy se společným zájmem o provozování leteckých sportů.

Zájmový klub radioelektroniky a telekomunikací

Provozování sdružení osob se zájmem o elektrotechniku, elektroniku a telekomunikace. Specializujeme se na prohlubování teoretické znalosti svých členů a umožnit jim praktické ověření získaných poznatků v elektrotechnických aplikacích. Dokumentujeme historický …

185 kmČeská republika Prostějov - Vrahovice, Smetanova 406/11

Air Moravia o.s.

Provádíme letecký výcvik, filmování a fotografování, fotolety, tandemové seskoky a vlekání transparentů.

České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a.s.

Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd. Zabýváme se výrobou titanové běloby, železitých pigmentů a dalšího. Specializujeme se na vývoj příslušných aplikačních metodik a aplikace ve výrobě nátěrových hmot, plastů, vláken, …

Česká speleologická společnost ZO 7-09 Estavela

Sdružování zájemců o výzkum jeskyní a jiných podzemních prostor.

Kroměřížská dráha, o.s.

Pořádání historických jízd na železnicích. Zajišťujeme dokumentaci železničního provozu. Možnost uskutečnění akcí na klíč.