Vedecké a výskumné ústavy

ZAPPER CENTRUM ČR

ZAPPER CENTRUM ČR

Poskytujeme služby alternativní a experimentální medicíny. Dodáváme speciální přístroje a přírodní produkty. Nabízíme frekvenční generátory Super Ravo Zapper, měřicí přístroje F-SCAN a přístroje pro bezkontaktní likvidaci mikrooganismů RaMaLoop a Plazmový ...

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Nové Zámky – Wikipédia

Polohopis. Nové Zámky sa nachádzajú v strednej časti Podunajskej nížiny, ktorá je súčasťou Malej dunajskej kotliny.Mestom preteká rieka Nitra, 6 km východne tečie rieka Žitava a na severe od mesta preteká potok Chrenovka (maď. Tormás). Mesto bolo pôvodne vybudované na rozsiahlom Novozámockom močiari.

sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Z%C3%A1mky

Novozámocký fotoalbum

Milý návštevník, srdečne Ťa vítame na stránkach novozámockého fotoalbumu. Pozývame ťa na cestu v čase, nahliadni do doby nedávno minulej. Spoznaj Nové Zámky, mesto v srdci Európy, tak, ako vyzeralo kedysi. Prostredníctvom starých fotografií uvidíš zašlé časy mesta Nové Zámky, históriu zachytenú obrazom, v záblesku ...

nzalbum.sk/sk

Máthé Róbert - uniba.sk

Adresa pracoviska: Ernestova bašta 2, 940 62 Nové Zámky e-mail: psychoprof@psychoprof.sk 1976 – ukončené štúdium psychológie na FF UK v Bratislave. ... Ocenený medailami Slovenskej lekárskej spoločnosti za vedecký prínos – rok 2002 bronzová medaila, rok 2005 – strieborná medaila, rok 2012 – zlatá medaila.

fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/clenovia-katedry/mathe-robert/

Ekonomický ústav SAV

Ekonomický ústav SAV. Výskumný, neskôr vedecký pracovník. Aktuálne samostatný vedecký pracovník (v súčasnosti skrátený prac. úväzok). ... Prognóza vývoja ekonomiky SR a vybraných okresov do roku 2013 (prípad Nové Mesto nad Váhom a Nové Zámky), 2006, 66 s., ISSN 1337-0812; Economic Development of Slovakia in 2004, 2005 ...

ekonom.sav.sk/sk/pracovnici/karol-morvay

Výzkumný a zkušební letecký ústav – Wikipedie

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (VZLÚ) je české národní centrum pro výzkum, vývoj, inovace a zkušebnictví pro letecký a kosmický průmysl. Je třetí nejstarší institucí svého druhu na světě, v roce 2022 oslavil výročí sta let od svého založení. Úzce spolupracuje s odbornými organizacemi v Evropě.

cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDzkumn%C3%BD_a_zku%C5%A1ebn%C3%AD_leteck%C3%BD_%C3%BAstav

Kontakty podľa sekcií | ÚKSÚP - Ústredný kontrolný a skúšobný ...

353 Nové Zámky. 354 Veľký Meder. 355 Veľké Ripňany. 356 Želiezovce. ... Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Matúškova 21, 833 16 Bratislava IČO: 00 156 582 DIČ: 202 102 3026 tel.: +421 2 59 880 200 Napíšte nám Facebook ...

www.uksup.sk/kontakty-podla-sekcii-work-in-progress

Z čoho vychádza trhová cena pôdy - Ako vybaviť - Pravda.sk

Z čoho vychádza trhová cena pôdy. Zo zákonom stanovenej ceny za štvorcový meter pre kataster každej obce. Je to však cena priemerná, ktorá sa v rámci katastra tej istej obce môže výrazne líšiť. Pri jej určovaní sa totiž stanovuje koeficient polohovej diferenciácie. hk 10.01.2013 06:30.

uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/255402-z-coho-vychadza-trhova-cena-pody/

Tím detskej neurochirurgie NÚDCH (Neurocentrum) - Detská neurochirurgia ...

prednosta, Neurochirurgická klinika FNsP Nové Zámky: 1993 – 1997: primár, Neurochirurgické oddelenie, NsP Nové Zámky: 1990 – 1992: ... Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Občianske združenie PREVENCIA V & P (150 hodín) 05/2008 – 06/2008:

www.detskaneurochirurgia.sk/o-nas/tim-detskej-neurochirurgie/

Ústav pre vzdelávanie pedagógov » Mgr. Józsa Mónika ArtD.

výskumný pracovník: Vyučované predmety: Základy dirigovania, Vedenie detského zboru, Spevácky zbor, Hlasová výchova, Sólový spev, Detské hry a tance so spevom, Ľudová pieseň ... Nové Zámky 1983 – cena za najlepší dirigentský výkon; I. Medzinárodná súťaž zbormajstrov – Szombathely 1990 (MR) – I. cena;

www.uvp.fss.ukf.sk/

List verejnosti od zdravotníkov - Fakultná nemocnica s poliklinikou ...

Nová nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4.1982. mala 795 lôžok. Presťahovaním sa oddelení do novopostavenej nemocnice na opačnom konci mesta, sa v priestoroch pôvodnej nemocnice na Kapisztóryho ulici vytvorili podmienky pre rekonštrukciu miestností pre nové oddelenia a oddelenia dovtedy sídliace mimo areál nemocnice.

www.nspnz.sk/2021/11/09/list-verejnosti-od-zdravotnikov/

Úvodná stránka | ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Matúškova 21, 833 16 Bratislava IČO: 00 156 582 DIČ: 202 102 3026 tel.: +421 2 59 880 200 Napíšte nám Facebook Komunikujeme elektronicky Vyhlásenie o prístupnosti Webmail ©2019 ...

www.uksup.sk/

Praktický úvod do metodologie výzkumu v ošetřovatelství

In M. Lepiešová & D. Kalánková, Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve: Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie (pp. 224-227). Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva. Škodová, Z. (2013). Praktický úvod do metodológie výskumnej práce.

doivup.upol.cz/artkey/doi-990003-5700_Prakticky_uvod_do_metodologie_vyzkumu_v_osetrovatelstvi.php

Výzkumný Ústav - Volná místa 9. června, 2023 - Indeed

Technický posuzovatel / Expert AO Junior - až 50 000Kč. Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Praha. 43 000 Kč - 50 000 Kč měsíčně. Plný úvazek. Anglický nebo jiný cizí jazyk (aspoň úroveň B1+). Zdatná uživatelská dovednost práce s MS Office. Dovolené navíc nad zákonný rámec zp (tj. 5 týdnů). Zveřejněno před 28 dny.

cz.indeed.com/q-v%C3%BDzkumn%C3%BD-%C3%9Astav-nab%C3%ADdky-pr%C3%A1ce.html

Strojírenský zkušební ústav v oboru zkoušení, inspekce a certifikace ...

Jako Strojírenský zkušební ústav ⭐ představujeme mezinárodně respektovanou autoritu v oboru zkoušení, inspekce a certifikace. ⭐ Jsme notifikovanou osobou Evropského společenství pro posuzování shody dle evropské legislativy. Více na SZUtest.cz.

www.szutest.cz/

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva SR. Drahí spoluobčania, priatelia, všetci tí, ktorí ešte stále váhate, či sa dať zaočkovať proti Covid-19, my, zdravotníci a zdravotníčky pracujúci na covid oddeleniach po celom Slovensku, sa denne pozeráme do očí ľuďom, ktorí nevládzu dýchať. Pýtajú sa nás, prečo sú práve oni tí ...

www.health.gov.sk/Clanok

Jaromír Pastorek – Wikipédia

Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. (* 18.marec 1957, Nové Zámky) je slovenský biochemik a objaviteľ génu kódujúceho nádorovo-asociovaný proteín CA IX, ktorý slúži ako marker hypoxických nádorov. Vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.V roku 2009 bol zvolený za predsedu Slovenskej akadémie vied, v roku 2013 znovuzvolený do druhého ...

sk.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Pastorek

Psychiatria

Hlaváčová N. – Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava • Behaviorálne, metabolické a endokrinné dôsledky ovariektómie u potkanov: metodické aspekty a skreslenia (15 + 5 min.) Celec P., Borbélyová V., Renczés E. – Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK Bratislava

www.solen.sk/storage/file/Programy_kongresov-pdf/Rok_2023/program_BIO_PSY_2023_16_5_2023.pdf

Odborný program

Hlaváčová N. – Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava • Behaviorálne, metabolické a endokrinné dôsledky ovariektómie u potkanov: metodické aspekty a skreslenia (15 + 5 min.) Celec P., Borbélyová V., Renczés E. – Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK Bratislava

www.psychiatry.sk/cms/File/2023/program_BioPsycho_2023_A3-FINAL.pdf

O nás - Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město. IČ: 00025950

vubp.cz/o-nas/

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Firmy.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné publikace.

www.firmy.cz/detail/2350703-ustredni-kontrolni-a-zkusebni-ustav-zemedelsky-caslav-filipov.html

Autorizované skúšobne - www.sme.sk

Autorizované skúšobne. # SKTC-101 Skúšobňa elektrických výrobkov, prípravkov a zariadení: Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica. # SKTC-102 Skúšobňa kozmetických výrobkov a prípravkov a hygienických prostriedkov: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

www.sme.sk/c/2055922/autorizovane-skusobne.html

Dom Matice slovenskej Nitra – Matica slovenská

Od roku 2019 má v poverení aj riadenie Domu Matice slovenskej Šurany, k miestnym odborom (MO MS) v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Topoľčany týmto pribudli odbory v okrese Nové Zámky, oblastné pracovisko Štúrovo (momentálne personálne neobsadené) a MO MS Nesvady.

matica.sk/oblastne_strediska/dom-matice-slovenskej-nitra/

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Firmy. Stavební databáze. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (Praha 9 - Letňany). VZLÚ, Národní centrum pro výzkum, vývoj a zkušebnictví v letectví a kosmonautice; podporuje rozvoj automobilového, železničního, obranného, bezpečnostního a energetického průmyslu a stavebnictví; působnost: aerodynamika, pevnost a životnost konstrukcí, materiálové a korozní ...

www.estav.cz/vzlu